Sommaryoga

YogaMonks i Kämpersvik i juli

Välkommen att yoga på stora bryggan i Kämpersvik
YogaMonks goes Kämpersvik på somrarna!
Mer info kommer här inför sommar 2018 Mer yoga på sommaren Yoga i Havstenssund
20160801_100922