TKM och Meridiansystemet

Meridianerna fungerar som ett energitransportsystem.  Precis som våra blodådror transporterar blodet runt i våra kroppar så är meridianerna det system som transporterar vår energi, eller qi. Meridianerna  är uppdelade i 12 Zang-Fu meridianer, de har fått namn efter de organ, eller organsystem som de servar. De här 12 meridianerna vandrar runt i kroppen och där en Yin (Zang) meridian slutar tar en Yang (Fu) meridian vid. Meridianernas kanaler går både djupt in i kroppen, in i kroppens organ och ytligt ut mot huden. Vid huden finns aku-punkter där energin är högre, de är som en ansamling av energi som fungerar som ’förstärkare’ som skickar energin vidare längs dess kanal. Man kan mäta en högre energifrekvens i aku-punkterna och man kan se meridianerna om man fotograferar med infra-röd kamera.

Meridianerna påverkar alla organ och alla de fysiologiska systemen, immunsystemet, nervsystemet det endokrina systemet, cirkulationssystemet, andningsapparaten, matsmältningen, skelettet, de muskulära och lymfatiska systemen. Såsom kroppen fysiologiskt hela tiden arbetar med att upprätthålla metastasen och reglerar de fysiologiska flödena reglerar meridianerna de motsvarande energiflödena. Med flöde i meridianerna får vi vitalitet, balans, påverkar metabolismen, på vilket sätt och hur snabbt, våra celler förändras. Alla stagnationer och blockeringar är därför skadliga för vårt meridiansystem och vi arbetar med att hålla kanalerna öppna genom akupressur, akupunktur, massage, rörelse, taiji, Qi gong, yoga, tankekraft, kort sagt alla sätt och system som uppmuntrar flöde.

När vi inte har flöde i våra meridianer, då uppstår olika besvär som stelhet, spänningar, smärta, sjukdomar. Blockeringar och stagnationer kan komma sig av rent fysiska besvär som överbelastning eller monotona rörelser men de kan också komma sig av känslomässiga blockeringar. Genom att arbeta med att lösa upp stagnationer och blockeringar och skapa balans och flöde kan man komma åt både fysiska och känslomässiga problem.

Den Kinesiska klockan

Enligt den kinesiska klockan delas dygnet in i två-timmars perioder och varje period har en meridian som är extra aktiv. Meridianerna bildar par med varandra och då är den ena meridianen en Yang meridian (Fu) och den andra meridianen en Yin meridian (Zang).

TKM och de fem substanserna

I kinesisk medicin säger man att vi har fem olika substanser som samverkar i ger vår kropp dess fantastiska förmåga att hela tiden upprätthålla sig. Det är Qi, blod, vätskor, essenser och shen. Alla fem substanser är tätt sammanvävda och beroende av varandra för att vi skall kunna fungera.

Qi

Är vår livsenergi. I taoismen säger man att när spermien möter ägget, alltså i det fantastiska ögonblick då befruktningen sker, då får vi dels vårt dna; vårt genetiska arv och även vår livsuppgift från universum; vårt himmelska arv. Enligt tcm så får vi del av våra föräldrars qi, yuan qi; vårt dna, våra gener, den qi som skall räcka hela vårt liv så att vi kan hålla vår plats mellan himmel och jord. Sedan har vi den qi som är den vi behöver för att orka med vårt dagliga liv och den får vi genom luft, att andas, samt mat och dryck. Qi flödar runt i meridianerna och njurarna är Qi:ns lagerhus.

För att bevara sin qi och stärka den så behöver vi äta bra på regelbundna tider, sova, vara ute i friska luften, träna, kort sagt göra alla de där sakerna vi vet är bra för oss.

Qi är ett väldigt vitt begrepp.  Det är den livsenergi som vi består av och som finns i universum, den energi som gör att ett frö gror och börjar växa. Qi:s uppgift i kroppen är att föra runt energi, att se till att energiflödet hela tiden pågår. Qi bygger upp kroppen och upprätthåller den. Qi skyddar kroppen från sjukdomar, upprätthåller immunförsvaret och kallas då wei qi. Qi har fem viktiga funktioner:

  • Skapa och understödja rörelse – varje rörelse är en manifestation av qi.
  • Värma kroppen – qi värmer kroppen och upprätthåller kroppstemperaturen.
  • Underlätta omvandlingar – i behövs för att luft och föda ska kunna omvandlas till qi, blod, vätskor och essenser.
  • Skydda kroppen – försvarsqi är den typ av qi om försvarar kroppen mot sjukdomsfaktorer.
  • Hålla organen på plats – qi ser också till att organ, blodkärl och kroppsvävnader hålls på plats och kan utföra sina funktioner. När det finns tillräckligt med qi hindras också kroppsvätskor från att lämna kroppen på ett okontrollerat sätt.’

ur: ’Kinesisk Medicin’ Suzanne Shönström

Vår qi ska räcka hela livet, om vi lever på ett ohälsosamt sätt börjar vi knapra på vår nedärvda qi vilket, om vi inte gör något åt det, kan förkorta vårt liv. Men eftersom det sker en naturlig minskning av vårt qi i och med att vi blir äldre så kan våra organ försämras, vi ser lite dåligt, hör lite dåligt, får olika ålderskrämpor.  Ju mer medvetna vi är vad det gäller att bygga och bevara vår qi desto friskare och rörligare kan vi vara på äldre dar.

Qi rör sig inåt och utåt, uppåt och neråt. Qi kommer in i kroppen, tex som andning och om inte qi strömmar in i kroppen störs kroppens förmåga att ta emot näring och information. Qi rör sig inifrån kroppen och ut; den gör sig av med gifter, avfall, om qi inte strömmar ut ur kroppen blir vi tex förstoppade, stela och rigida. Qi flödar uppåt i en stigande riktning och för näring till hjärnan och våra öppningar i huvudet. Qi flödar neråt i en sjunkande riktning och om den störs blir det svårt att svälja eller andas in.

Alla inre organ har sin qi och även de olika aspekterna av människan; de fysiska, själsliga och mentala har qi.

Blod

Är blod samt innefattar delar av hormonsystemet och det har även en själslig aspekt. Enligt tcm skapas blod från näringen i födan som har processats och utvunnits av mage (ST) och mjälte (SP) och från essenser från njurarna. Hjärtat ser till att blodet pumpas ut och runt i kroppen, cirkulations-systemet och processen understöds av lungan. Levern är blodets lagerplats.

Blodet ger näring till organen, musklerna, senorna och lederna. Enligt tcm fuktar blod även slemhinnor och hud, här kommer hormonsystemet in och även blod i dess egenskap av att vara en vätska, blod som ett vidare begrepp än inom västerländsk medicin. Blod har dessutom en viktig funktion och det är att hjälpa till att förankra shen (se mer om shen längre ner) brist på blod kan ge symtom som ångest, panik, psykos på grund av blods koppling till shen.

Vätskor

Är alla kroppens vätskor förutom blod. Saliv, svett, tårar ledvätskor, cellvätska. Vätskornas fuktar kroppens vävnader och ger dem näring. Här är mage (ST) och mjälte (SP) inblandade igen, när vi har ätit och druckit separeras klara vätskor från grumliga vätskor i mjälten. De grumliga går till tunntarmen och de klara skickas till lungorna där de delas in i jin och ye. Jin, de klara lätta vätskorna förs med hjälp av qi till den yttre delen av kroppen, till huden, håret, musklerna och utsöndras genom svett, tårar och saliv. De tyngre, tjockare vätskorna ye, cirkulerar, med hjälp av qi, i det inre och ger näring och fukt till hjärnan och lederna. Det är njurarna som separerar ye och den närande vätskan går till lungan och utsöndringen (avfallet) blir till urin.

Essenser

Essenser och Qi hänger tätt samman. Vi får våra essenser från himlen när vi föds och då får vi essens från den tidigare himlen, som är medfödda, och från den senare himlen, som förvärvas ur det vi äter och dricker. Essenserna lagras i njurarna och njurarnas qi utvecklas från essenser och är roten till allt qi i kroppen. Essenser påverkar vår fysiska kropp. Mycket essenser ger en bra grundläggande styrka och hälsa. Lite essenser gör att man blir mer utsatt för sjukom och obalanser. Essenserna styr tillväxt, utveckling och reproduktion. Hos barn beror den fysiska utvecklingen av tänder och hår på essenserna. De påverkar också könsmognad, fertilitet och hjärnans utveckling samt svarar för produktionen av märg. Märg i tcm omfattar hela hjärnan (märgens hav) och ryggraden.

Shen

Är en andlig aspekt av oss. Shen är också vitalitet, livsgnista och håller vår förmåga till att fungera intellektuellt, känslomässigt och andligt. Shen är den universella energins manifestation i vår kropp. Shen bor i hjärtat och kallas för Kejsaren. Den hör till eld elementet. Shen samlar information från och påverkas av alla de fyra andra elementen. När Shen är i harmoni så visar det sig i ögonen, ’Ögonen är själens spegel’. Shen närs av blod och Shens energi påverkar vår mentala status, minne, sömn, medvetenhet och tankekraft.