Akupressur

Akupressur är ett system inom Traditionell Kinesisk Medicin (TKM) där man genom att stimulera speciella punkter, aku-punkter, ökar cirkulationen i området och skickar en signal till kroppen att börja sina självläkande processer. Aku-punkterna sitter längs meridianer, kroppens energibanor och olika meridianer har olika funktioner i kroppen. När vi har ett flöde i kroppens alla meridianer är vi friska och utan spänningar – vi är i balans. Är det stopp någonstans så ger det olika symtom, vi blir spända, får ont, har värk, dessa obalanser kan leda till värre symtom och sjukdomar. Enligt TKM beror många av de sjukdomstillstånd vi har på en obalans och det går att rätta till, med rätt behandling kan man återupprätta balans och då försvinner symtomen.

När vi arbetar med akupressur så arbetar vi i den energetiska kroppen. Vi är i området mellan auran och den fysiska kroppen och arbetar med energiflödet som upprätthåller alla våra fysiska funktioner, vi är i kroppens energiflöde. LÄNK När vi arbetar med energi så är vår intention oerhört viktig. Energin följer vår tanke, vi kan styra energi genom hur vi tänker. När man skall hitta aku-punkterna är därför vår intention viktig. Om vår intention är att vi skall hitta en speciell punkt så finner vi den genom att känna, slappna av och koncentrera oss.