Öronakupressur

Örat som reflexzon

Örat är en av kroppens reflexzoner, man kan genom att stimulera punkter på örat nå andra delar i och på kroppen, påverka nervsystemet och uppmuntra kroppen till självläkning och balansering. Öronbehandlingar har gjorts i västvärlden sedan 50-talet, först främst i Frankrike och sedan väldigt mycket i USA. I Kina har man använt sig av örat för diagnos och viss behandling i tusentals år men det var i slutet på 50-talet man gjorde en noggrannare karta över punkterna i örat och startade flera stora studier om effekten av öronbehandlingar. Kliniska studier av örat har visat att det finns omkring 260 punkter som vid stimulans påverkar kroppen.

Hur går det till?

Vid en öronbehandling sätter terapeuten små plåster med fröer/kulor på punkter i örat. Klienten sitter eller ligger sedan och slappnar av i 10-15 minuter, dricker lite vatten eller örtté sedan är det klart. Fröerna/kulorna sitter kvar och ger effekt i flera dagar och klienten kan själv stimulera punkterna genom att gnugga lätt på fröerna. Man kan med fördel behandla i grupp. Den meditativa stämningen som uppstår i gruppen blir väldigt gynnsam. Behandling med nålar tar lite längre, nålarna sitter i 30-40 minuter och sedan tas de bort.

Hur kan behandling av örat fungera?

I örat finns nerver som sörjer dels för kontakten mellan örat, ansiktet, nacken, armen och hjärnan, samt vagusnerven som är den nerv som har kontakt med våra inre organ. På ett enda ställe på kroppen kommer vagusnerven upp till ytan och det är i öronsnäckan; conchan. Därför kan vi genom att stimulera punkter i örat faktiskt nå och påverka de inre organen och en teori är att det är därför som öronakupressur/öronakupunktur är så effektivt.
När punkterna på örat stimuleras, antingen av fröer, kulplåster, nålar eller värme så aktiveras känselkroppar i örats hud som blir till en impuls som skickas till centrala nervsystemet, som i sin tur skickar ut impulser till kroppen att rätta till obalansen. Eftersom örat är en reflexzon så är det bara de punkter där det finns en obalans som är aktiva, i motsats till kroppens akupunkter där man kan uppmäta aktivitet i alla punkter längs meridianerna. Punkterna kan även ömma eller ha en avvikande färg. Man kan därför undersöka örat med en elektrisk palperpenna där man helt enkelt mäter det elektriska motståndet på örats hud. Är det ingen obalans i punkten så finns där ingen elektrisk aktivitet.

Vad kan vi påverka?

Forskning har visat att akupunktur påverkar hjärtverksamheten och cirkulationssystemet; blodkärlen, blodtrycket och blodets sammansättning. Det påverkar andningen, hormonsystemet och mag- tarmsystemet och urinvägarna. Akupressur/akupunktur är alltid balanserande, man använder t ex samma punkter för att reglera högt eller lågt blodtryck. Kroppen vet själv om den behöver höja eller sänka blodtrycket och gör så när punkterna stimuleras.

Stress, oro, depression och sömn

Akupressur/akupunktur påverkar de kemiska ämnen där det uppstår obalanser pga stress, oro, depression och sömnlöshet. Nivåerna av serotonin, oxytocin, GABA och kortisol (ett av kroppens viktigaste stresshormon) balanseras, vilka är samma substanser som anti-depressiv medicin arbetar med. Du får alltså samma effekt med öronakupressur utan alla de biverkningar och den miljöförstöring som användandet av antidepressiva läkemedel innebär.

Musklerna

Öronakupressur/öronakupunktur är avslappnande, ger en ökad blodcirkulation i musklerna vilket ger musklerna mer syre och gör att de slappnar av. Eftersom öronakupressur/öronakupunktur påverkar det centrala nervsystemet så skickar även hjärnan signaler till musklerna att slappna av. Bra för spänningar i axlar och rygg!

Immunförsvaret

Öronakupressur/öronakupunktur stärker och bygger immunförsvaret. Forskning visar att akupunktur ökar kroppens produktion av de celler som söker upp och dödar virusinfekterade celler och t ex tumörceller. Man kan även med öronbehandling direkt påverka tymuskörteln som producerar lymfocyter som ingår i kroppens försvarssystem.

Smärta

Forskning har visat att akupunktur påverkar de nervimpulser som har med smärta att göra. Teorin är att akupunktur hämmar de nervbanor där smärtimpulser sänds genom ryggmärgen. Men det verkar som att akupunkturen gör mer än så eftersom att smärta kan förhindras under en längre tid, från veckor upp till flera månader. Det börjar nu komma jämförande forskning mellan akupunktur och akupressur som visar att båda ger samma effekt.

Akupressur / akupunktur

Så vad händer då när man stimulerar de här punkterna i örat? Varför ger de effekt? Västerländsk forskning har visat att akupunktur och akupressur frisätter endorfiner (kroppens eget morfin), neurotransmittorer (nervsystemets informatörer) och hormoner. Akupressur/akupunktur stimulerar också cirkulationen så att sammandragna blodkärl vidgas och är generellt balanserande vilket gör att vissa symtom helt enkelt upphör. Forskning visar även akupressur/akupunktur påverkar centrala nervsystemet och hormonsystemet vilket i sin tur påverkar immunsystemet. Immunförsvaret stärks och kroppen balanseras av akupressur/akupunktur.

Earevolution

Är du intresserad av Öronakupressur för stresshantering? Välkommen till Earevolution Vi erbjuder öronakurpessur behandling i grupp kombinerat med meditation med fokus på andning.

Boka öronakupressur behandling ring Anna 0706 806043